Paslaugos

Juozas Valčiukas

Reorganizavimas

Mano tikslas – kuo paprastesnė ir palankesnė klientui įmonės reorganizavimo paslauga.

Įmonės reorganizavimas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga be likvidavimo procedūros. Taip siekiama verslo procesų pertvarkymo, norint padidinti įmonės veiklos efektyvumą. Taip pat siekiama sumažinti įmonių valdymo ir administravimo išlaidas, supaprastinti įmonės ar kelių įmonių valdymą. Paprastai tariant, po reorganizavimo įmonės nelieka – ji arba prijungiama prie kitos įmonės, arba išdalijama kitoms veikiančioms ar naujai steigiamoms įmonėms. Taigi, įmonės reorganizavimas gali būti atliekamas jungimo arba skaidymo būdais.

Kaip viskas vyksta? Pirmiausia konsultuojama juridinio asmens reorganizavimo ir atskyrimo klausimais. Laikinai įtraukiamas, po reorganizavimo sukurtos, naujos įmonės pavadinimas į Juridinių asmenų registrą. Parengiamos reorganizavimo ar atskyrimo sąlygos. Surašomi protokolai, sprendimai, ataskaitos ir kiti reikalingi teisiniai dokumentai.

Visais reorganizavimo atvejais turi būti parengiamos reorganizavimo sąlygos, kurios yra pagrindinis dokumentas ir jose detaliai numatoma, kokiu būdu bus vykdomas reorganizavimas, kaip paskirstomas reorganizavime dalyvaujančių įmonių turtas, teisės ir pareigos, kokia tvarka vieno juridinio asmens dalyviai taps kito juridinio asmens dalyviais ir kt. Užpildomos Juridinių asmenų registrui teikiamos formos. Atstovavimas visose reikiamose institucijose.

Galvojate apie įmonės reorganizavimą? Susisiekite, aptarsime visas galimybes ir padėsime priimti palankiausią Jums sprendimą.