Paslaugos

Juozas Valčiukas

Išorinis finansų direktorius

Mano tikslas – profesionalių finansinių sprendimų pagalba padėti įmonėms valdyti rizikas, susijusias su verslu bei kuo labiau didinti įmonės veiklos efektyvumą.

Išorinis finansų direktorius – tai nepriklausantis vienai įmonei finansininkas, kurio paslaugos susideda iš pastovių, kas mėnesį atliekamų darbų ir kintamų, priklausomų nuo situacijos, parengiamųjų darbų, finansinių strategijų kūrimo paslaugų. Išorinis finansų direktorius atlieka visas būtinas finansų valdymo funkcijas – planavimas, biudžeto sudarymas, apskaitos valdymas.

Išorinis finansų direktorius užsiima ne tik tam tikrų finansinių sprendimų paieška, bet ir padeda surinkti reikiamą informaciją tinkamiems sprendimams įgyvendinti, padeda parengti strategijas bei dalyvauja derybose, padeda įmonėms gauti paskolas ir paramas.

Tik išoriškai įvertinus įmonės situaciją, finansinę būklę, atlikus analizes, galima pateikti priimtiniausius finansinius sprendimus. Įprastai, įmonei nepakanka vien tik buhalterinės apskaitos paslaugų.

Kaip viskas vyksta? Pirmiausia, su įmonės vadovu yra aptariama situacija, atliekamos finansinių rodiklių analizės. Tuomet, atlikus analizes, diskusijų metu aptariamos ir įvardijamos silpnosios ir stipriosios įmonės finansinės sritys, numatomi tolimesni veiksmai, rekomendacijos ir strategijos. 

Išorinis finansų direktorius – tai tarsi įmonės diskusijų partneris, kuris nėra priklausomas nuo įmonės, todėl galintis nešališkai vertinti situaciją, iškelti reikiamus klausimus, diskusijas ir per visa tai padėti rasti geriausius šiai dienai finansinius sprendimus.