Paslaugos

Juozas Valčiukas

Įmonės strategijų kūrimas

Mano tikslas – padėti įmonėms priimti finansiškai svarbius sprendimus dėl įmonei svarbių pokyčių.

Įprastai, strategijos kūrimo įmonei paslauga apima: esamos situacijos analizę, sprendimo priėmimas, jo projektavimas, planavimas ir įgyvendinimas. Pirmiausia, atliekama išsami įmonės veiklos analizė, vidaus ir išorių galimybių nustatymas. Tuomet yra ieškoma įvairių būdų, kaip įmonė galėtų prisitaikyti prie pokyčių rinkoje, įtvirtinami įmonės tikslai ir veiklos prioritetai, parengiami įmonės veiklos planai. Svarbu, kad profesionalai ne tik padėtų parengti įmonės strategiją, bet ir nuolat bendradarbiautų ir teiktų pagalbą ir konsultacijas įgyvendinant planus.

Kaip viskas vyksta? Dirbu su klientais visais strateginių veiklos planų rengimo etapais – nuo analizės, rinkos ir konkurencinės aplinkos analizių, strateginių dokumentų parengimo iki ilgalaikių tikslų nustatymo, veiksmų planavimo ir, esant poreikiui, jų priežiūros ir įvertinimo. Klientui pageidaujant, padedu visuose strateginio valdymo žingsniuose.

Siekiu padėti įmonėms identifikuoti maksimalią naudą užtikrinančius finansinius sprendimus. Paslauga skirta įmonėms, kurios siekia modernizuoti požiūrį į finansų valdymą ir strategijos plėtojimą, užtikrinant ilgalaikį verslo tvarumą.